MENU

Je gaat op onze daltonschool je schoolwerk leren ‘plannen’: eerst 1 tot 3 weken vooruit, daarna 6 of 12 weken vooruit. Daarbij hoort ook dat je regelmatig terugkijkt of het goed is gegaan: dat noemen we ‘reflecteren’.

Plenda

Het schooljaar is ingedeeld in drie periodes (trimesters) van twaalf lesweken. Aan het begin van elke zes weken krijg je voor elk vak een leerlijn. In zo'n leerlijn staat beschreven wat je moet doen en leren. Zo'n beschrijving noemen we een leerdoel. Je maakt een planning in je eigen Plenda. Een Plenda is een combinatie van een agenda en een planner. Je gaat aan de hand van je planning aan het werk om ervoor te zorgen dat je alle leerdoelen haalt. Dat doe je voor een groot deel in de les, maar natuurlijk heb je ook huiswerk. In de klas geven docenten uitleg en begeleiding, en misschien kun je thuis ook iemand laten meekijken.

Ook schrijf je regelmatig op hoe het gaat met je leren. Aan het einde van een periode maak je tijdens de mentorles een vakoverstijgende reflectie. Ook geef je jezelf een zelfadvies: gaat het goed of moet er iets veranderen? Dat bespreek je op school en thuis. Zo kun je weer met een duidelijk plan verder.

Waarom is leren plannen zo belangrijk? Plannen geeft rust én overzicht. Je weet welke afspraken je met jezelf maakt en of je die nakomt. Je kunt je studiesnelheid in de gaten houden en hoeveel uren je werkelijk met huiswerk bezig bent en wat je overhoudt aan vrijetijd. Het helpt ook met het kritisch kijken naar welke zaken voorrang hebben en je leert de benodigde tijd inschatten. En als je een planning maakt, ben je heel gericht met één taak bezig. Hierdoor word je minder snel afgeleid. Het maken van een planning kost tijd, maar levert je ook vaardigheden en inzicht op die ook heel belangrijk zijn voor je toekomstige studie of werk.

Toetsen en rapport

Bij elk vak krijg je toetsen of opdrachten die worden beoordeeld met een cijfer. Ook werkstukken, presentaties of opdrachten bij gym krijgen een beoordeling. De cijfers zijn altijd in te zien op een webportaal waar jij en je ouder(s)/verzorger(s) een wachtwoord voor krijgen.

Drie keer per jaar krijg je ook rapportcijfers die in het webportaal komen te staan. De docenten hebben steeds rond die tijd een vergadering waarbij ze leerlingen bespreken. Op die dag hoef jij niet naar school. Verder kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd door de mentor voor een 10-minuten gesprek. Vlak voor de zomervakantie krijg je het rapport ook op papier mee.