MENU

De afdelingsouderraden zijn:

1. OR mavo, begeleid door afdelingsleiders Joey Willemsen en Gonnie Gerritsen

Mailadres: OR-Mavo@helenparkhurst.asg.nl

2. OR havo en vwo onderbouw, begeleid door afdelingsleiders Karel Hermans en Ingrid Voogt

Mailadres: OR-HVonderbouw@helenparkhurst.asg.nl

3. OR havo en vwo bovenbouw, begeleid door afdelingsleiders Jan Bos en Arjen Huisman

Mailadres: OR-HVbovenbouw@helenparkhurst.asg.nl

4. OR technasium A en B, begeleid door afdelingsleider Marga Stolwijk

Mailadres: OR-Technasium@helenparkhurst.asg.nl

De ouderraden fungeren als klankbord voor en 'sparringpartner' van de schoolleiding. Daarnaast behandelen zij o.a. de projectaanvragen voor de desbetreffende afdelingen. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. Voor Helen Parkhurst is het belangrijk dat de ouderraden door ouders uit de gehele school vertegenwoordigd worden. De afdelingsleiders worden hierbij als gast uitgenodigd. Ieder jaar vaardigt elke ouderraad twee leden af naar de schoolbrede ouderraad. Dit levert een nuttige en positieve wisselwerking op tussen de verschillende ouderraden.

 

Ouders zijn altijd welkom op een bijeenkomst van de ouderraden. De schoolbrede ouderraad is per e-mail bereikbaar op OR-Schoolbreed@helenparkhurst.asg.nl

Leden schoolbrede ouderraad 2018 - 2019:

Coco Wemmenhove - voorzitter

Ramon van der Tol - penningmeester

Janine Vos - secretaris

Leon Timmerman - lid

Margo Kapteijn - lid

Debbie Sweet - lid

Log in voor documenten ouderraad

WERVINGSFOLDER OR HP - 2016-2017-versie 07-09 (2).pdf